Χρονική επέκταση κατά ένα επιπλέον Σχολικό Έτος (2023-2024) της υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «Νόμισμα και συναλλαγές. Από το χθες στο σήμερα »

Δείτε τα σχετικά:

Απολογισμός Προγραμμάτων Φορέων για 2023-24

ΕΞΕ – 128913 – 2023 – Alpha Bank Νομισματική συλλογή. Νομισμα και συναλλαγές. επανέγκριση 23_24 – Έκδοση 2

21_07_23_Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης εξωτερικού