Χρονική επέκταση έγκρισης υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάσα στα θρανία», για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε τα παρακάτω:

ΕΞΕ – 131782 – 2023 – Χρονική επέκταση έγκρισης υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάσα στα θρανία»- για το σχολικό έτος 2023-2024