Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων Μετάθεσης

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση σε Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Ενστάσεις υποβάλλονται από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023.

 

Δείτε τους πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡ ΤΟΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ ΠΕ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΕ ΕΕΕΕΚ 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞ BRAILLE 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑΕ