Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε τα σχετικά:

Η Δ.Δ.Ε. Δράμας ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ ΕΒΠ.

Ενστάσεις υποβάλλονται από σήμερα 5/12/2023 έως και τις 8/12/2023 μέσω της ΔΔΕ Δράμας.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ ΕΒΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ ΕΒΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ