Ανάκληση και τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου-Πράξη 40η/08-11-2023 – Ανακοινοποίηση

Δείτε τα παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΞΗ 40η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ