Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Βθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Βθμιας Εκπαίδευσης Δράμας