ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

Βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις στα εναπομείναντα κενά Β’ φάση

Γυμνάσιο Ν. Καρβάλης Καβάλας – Λεϊλαλίμ , για τις παλιές πατρίδες να μιλάς

1ο ΕΠΑΛ Δράμας- Ο δρόμος του αύριο, διερχόμενος από το μονοπάτι της γνώσης, της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μου της Δράμας

2ο Γυμνάσιο Δράμας- Περιπατητικά μονοπάτια ιστορικού και φυσικού ενδιαφέροντος στον Κορύλοβο Δράμας

Συμπληρωματική στην με αρ. πρωτ. 43820/Δ2/14-04-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2022-2023