Βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις στα εναπομείναντα κενά Β’ φάση

Δείτε περισσότερα:

30.05.22 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Β ΦΑΣΗ

Αιτήσεις θεραπείας – ενστάσεις για τυχόν λάθη και παραλήψεις επί των τοποθετήσεων θα γίνονται δεκτές στο mail της Δ/νσης (mail@dide.dra.sch.gr) από 30/05/2022 ως 02/06/2022 και ώρα 14:00.