18ος ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821

Απόφαση Πρόσληψης & τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. (Ενισχυτική Διδασκαλία)

Ενημέρωση για την έκδοση βεβαίωσης μετακίνησης υπηρετούντων στις σχολικές μονάδες

Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

2ο Θερινό σχολείο που οργανώνει το Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής (ΕΜΑΓΕΚ) του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε προαιρετικές τηλεπιμορφώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους

Ευχαριστήριο μήνυμα για το προσωπικό του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Δράμας