Ενημέρωση για την έκδοση βεβαίωσης μετακίνησης υπηρετούντων στις σχολικές μονάδες

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι υπηρετούντες στις σχολικές μονάδες μπορούν να εκδώσουν την βεβαίωση μετακίνησης μέσα από την πλατφόρμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ» στο http://apografi.gov.gr .

Οδηγίες για την έκδοση Βεβαίωσης με αρχική συμπλήρωση από τον υπάλληλο και έγκριση από τον Πιστοποιημένο Διευθυντή (κ. Βαμβούρη)

  1. Ο υπάλληλος εισέρχεται στην ιστοσελίδα https://hr.apografi.gov.gr/login. Επιλέγει “Είσοδος στην Υπηρεσία”, καταχωρίζοντας τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISNET και επιλέγει “Σύνδεση”. Κατόπιν πατάει «Αποστολή» και συνδέεται.
  2. Μεταβαίνει στην μικροεφαρμογή “Βεβαιώσεις Κίνησης”. Εκεί μπορεί να δει τις βεβαιώσεις κίνησης που ενδεχομένως έχει ήδη συντάξει ο ίδιος ή ο Πιστοποιημένος Διευθυντής του οργανικού του φορέα, τις εγκεκριμένες και εκείνες που έχουν απορριφθεί.
  3. Για τη σύνταξη νέας βεβαίωσης επιλέγει “Νέα Βεβαίωση”. Κατόπιν πατάει “Επιλογή Υπηρεσιακής Κατάστασης” και επιλέγει την εργασιακή σχέση για την οποία θέλει να συντάξει τη βεβαίωση.

Εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία της βεβαίωσης, από τα οποία ο υπάλληλος μπορεί να τροποποιήσει τα πεδία Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Διεύθυνση Οικίας και Διεύθυνση Εργασίας. Οι προαναφερόμενες μεταβολές στα πεδία της βεβαίωσης δεν ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας του υπαλλήλου στην απογραφή.

4. Κατόπιν συμπληρώνει τα πεδία:

  • Ώρα Προσέλευσης (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)
  • Ώρα Αποχώρησης (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)
  • Προβλεπόμενη Υπερωριακή Απασχόληση (συμπληρώνεται εάν υπάρχει)
  • Υπερωριακή Απασχόληση Έως (συμπληρώνεται εάν υπάρχει)
  • Ισχύς Βεβαίωσης Από (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)
  • Ισχύς Βεβαίωσης Έως (συμπληρώνεται υποχρεωτικά) * Για αυτήν την περίοδο θα συμπληρώσετε έως 28-02-2021)
  • Υποχρεωτικές ή έκτακτες μετακινήσεις που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησής του (προαιρετική συμπλήρωση)

Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης επιλέγει “Αποθήκευση” και δεν μπορεί πλέον να τροποποιήσει τα στοιχεία της Βεβαίωσης Μετακίνησης.

5. Ο Πιστοποιημένος Διευθυντής, δηλ. η Δ/ντρια της Δ.Δ.Ε. Δράμας κ. Βαμβούρη, θα μεταβεί άμεσα στη μικροεφαρμογή “Βεβαιώσεις Κίνησης” και θα εγκρίνει την βεβαίωση μετεακίνησης.

6. Όταν η βεβαίωση εγκριθεί, μπορεί να εκτυπωθεί από τον υπάλληλο μπαίνοντας εκ νέου στην μικροεφαρμογή “Βεβαιώσεις Κίνησης” και πατώντας “Εκτύπωση” ή μπορεί να επιδεικνύεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής.

Στην εκτύπωση της Βεβαίωσης Κίνησης τίθεται στρογγυλή σφραγίδα και τότε θεωρείται έγκυρη.