Έναρξη Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027_πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2021

Σεμινάριο “Πανδημία: να το δούμε ως ευκαιρία” στις 7 Απριλίου 2021 – Οδηγίες σύνδεσης και συμμετοχής

Aποσπάσεις εκπ/κών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης- Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παράταση Διαγωνισμού Ζωγραφικής του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Διαδικτυακή ημερίδα: Δικαιώματα του παιδιού: κακοποίηση και καθεστώς προστασίας