Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ και για τα 3 μουσικά τμήματα 2023

Δείτε περισσότερα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 2023

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ ΕΠΑΛ

Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ για υποβολή 2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 μαθητων-Αποφοίτων Ημερ ΕΠΑΛ 2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 μαθητων-Αποφοίτων Εσπερ ΕΠΑΛ 2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ Ημερ ΕΠΑΛ 2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ Εσπ ΕΠΑΛ 2023