Υποβολή αιτήσεων για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής.

Καλούνται οι:

  1. Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί,
  2. Ευρισκόμενοι στη διάθεση ΠΥΣΔΕ Π.Ε. Δράμας και νεοδιόριστοι,
  3. Αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ – αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ,

να καταθέσουν διαδικτυακά Αίτηση Συμπλήρωσης – Απόσπασης – Τοποθέτησης, μέσω του συνδέσμου της ΔΔΕ Δράμας, https://tools-dide.dra.sch.gr/tools.

Οι αιτούντες απόσπαση θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και την επιβεβαίωση των στοιχείων τους θα έχουν δικαίωμα να συμπληρώνουν αιτήσεις τοποθέτησης, συμπλήρωσης, απόσπασης ή και άλλες μορφές αιτήσεων.

H διαδικασία εγγραφής και επιβεβαίωσης των στοιχείων θα γίνει μόνο μία φορά (τα στοιχεία θα είναι άμεσα διαθέσιμα για μελλοντικές αιτήσεις). Για την εγγραφή απαιτείται o Α.Μ. και το email, που δηλώθηκε στο My School. Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, ευθύνης της ΔΔΕ Δράμας. Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν και πριν την έναρξη της προθεσμίας. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη ολοκληρώσει την εγγραφή τους σε προηγούμενο χρόνο, δεν χρειάζεται να κάνουν νέα εγγραφή.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή πρόβλημα στην εγγραφή σας, απευθυνθείτε στο Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Δράμας, στο email plirof@dide.dra.sch.gr ή στο τηλέφωνο 2521351228.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: Από Παρασκευή 05-08-2022 και ώρα 15.00μ.μ. μέχρι και Τρίτη 09-08-2022 και ώρα 23:59.

Οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.

Η σειρά με την οποία θα γίνουν οι τοποθετήσεις είναι:

  1. Υπεράριθμοι
  2. Διάθεση ΠΥΣΔΕ – Νεοδιόριστοι
  3. Αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ συγκρινόμενοι από κοινού (με μόρια απόσπασης).
  4. Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96 και του ν. 4653/2020 οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών (της ίδιας περίπτωσης) και κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων.

Σχετικά με τις τοποθετήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών υπενθυμίζουμε ότι, η προτεραιότητα αφορά αποκλειστικά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, όπου οι εκπαιδευτικοί συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δε συγκρίνονται με τους οργανικά ανήκοντες και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δράμας, καθώς κατ’ έννοια και σκοπό οι οργανικά ανήκοντες προηγούνται των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Σύζυγοι στρατιωτικών: Καλούνται οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή εκπαιδευτικοί να καταθέσουν μαζί με την αίτηση τοποθέτησης πρόσφατη βεβαίωση της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί ο/η σύζυγος για να ισχύσει η νέα διάταξη.

Ο πίνακας λειτουργικών κενών ο οποίος θα καταρτιστεί στην 19η Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Δράμας είναι ενδεικτικός εφόσον γίνεται με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας αυτή τη χρονική στιγμή.

Μέγιστος αριθμός επιλογών: 20

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1) Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους και Σχολικές μονάδες που δεν εμφανίζουν λειτουργικό κενό στον πίνακα, καθώς αυτό μπορεί να προκύψει, λόγω μη τελικού καθορισμού των τμημάτων σχολικών μονάδων, εγκρίσεων ολιγομελών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, άδειες άνευ αποδοχών, μακροχρόνιες άδειες, β΄ φάση αποσπάσεων, κ.α.

2) Θα ληφθούν υπόψη μόνον οι αιτήσεις, η υποβολή των οποιων έχει οριστικοποιηθεί!

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022