Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

  • Πάππος Χρήστος
  • Γραφείο 228
  • Τηλ.: 2521351228
  • E-mail : plinet@dide.dra.sch.gr