Τροποποίηση τοποθέτησης / διάθεσης και ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικών – Πράξη 19η (09-5-2024)

Δείτε τα παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΞΗ 19η (002)