Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Δείτε τα σχετικά:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ