Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού με μουσική ειδίκευση “Παραδοσιακό Βιολί”

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο: