Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση “ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ”-ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ

Δείτε την προκήρυξη:

ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ_ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ