Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση Κρουστά Ευρωπαϊκά και Λαούτο ΔΔΕ Έβρου

Δείτε τα σχετικά:

ΨΑΒ146ΝΚΠΔ-9ΧΙ Φ.16.2_20057_14-12-2023 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ _ΛΑΟΥΤΟ

Ω87Θ46ΝΚΠΔ-ΞΘΠ Φ.16.2_20026_13-12-2023 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ _ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ