Θεματική Ενότητα “Ιδεοχώρος”

"Ιδεοχώρος"

Εγκαινιάζουμε μια νέα στήλη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δράμας με το όνομα “Ιδεοχώρος“. Η στήλη του “Ιδεοχώρου” φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο εκπαιδευτικών ιδεών για δράσεις, τόσο μεμονωμένων εκπαιδευτικών, όσο και σχολικών μονάδων. Οι δράσεις μπορούν να είναι περισσότερο ή λιγότερο οργανωμένες, να παραμείνουν στο πλαίσιο μιας διδακτικής ενότητας, αλλά και να επεκταθούν εντός ή εκτός της σχολικής αίθουσας, πάντα, όμως, με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων καθηγητών/τριών και της έγκρισης του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.
Σκοπός του “Ιδεοχώρου” δεν είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για εκπαιδευτική δράση, αλλά το κέντρισμα της φαντασίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ώστε να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους, διευρύνοντας κατά αυτό τον τρόπο την παραδοσιακή διδασκαλία και στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε κοινωνικά ζητήµατα.Παροτρύνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των σχ. μονάδων της Δ.Δ.Ε. Δράμας να αξιοποιήσουν τις προτάσεις του “Ιδεοχώρου“, καθώς, επίσης, και να μοιραστούν μαζί μας άλλες, δικές τους ιδέες (στέλνοντας τις προτάσεις/ιδέες τους στο plirof@dide.dra.sch.gr), οι οποίες μπορούν να γίνουν τμήμα της νέας μας αυτής διαδικτυακής μας στήλης.

Καλή συνέχεια στο δύσκολο αλλά σημαντικό έργο σας.