Συγχαρητήρια επιστολή προς τον κ. Φιλιππίδη για την εκλογή του σε θέση επίκουρου καθηγητή