• Προϊσταμένη - Ζωτίδου Μαρία
 • Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. - Πάππος Χρήστος
 • Παρασκευαΐδης Πέτρος
 • Αρμοδιότητες Γραφείου

  • Λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και λοιπών φορέων του δημοσίου.
  • Δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων.
  • Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
  • Κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου της ΔΔΕ Δράμας.
  • Παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης.
  • Mέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων.
  • Ψηφιοποίηση και ανασχεδιασμός διαδικασιών.
  • Ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής.
  • Υποστήριξη συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων.
 • Γραφείο 228
 • Τηλ.: 2521351228
 • E-mail : plirof@dide.dra.sch.gr