Προϋπολογισμός Φεβρουαρίου 2023

ΕΚΤΕΛ.ΜΗΝ.ΠΡΟΥΠΟΛ.ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 9ΛΧ346ΜΤΛΗ-ΟΧΘ