Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μαθητών της Α΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Δράμας για το σχολικό έτος 2022-202

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

(ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ )

Tαχ. Δ/νση:  1ο  χλμ. Ε.Ο. Δράμας Καβάλας

Τ.Κ. – Πόλη: 661 00  Δράμα

E-mail: gymmdram@sch.gr

 lykmousd@sch.gr

Πληροφορίες:   Νικόλαος Γιαμαλής

Τηλέφωνο:       25210-28191

FAX :               25210-28190

———

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ  

 

ΘΕΜΑ:«Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μαθητών της Α΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Δράμας για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

Για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Δράμας για το σχολικό έτος 2022- 2023, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση του Μουσικού Σχολείου Δράμας μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, έως τις 14:00: (email: gymmdram@sch.gr), ή διά ζώσης στο Σχολείο τις εργάσιμες ημέρες, από τις 10:00 μέχρι τις 13:00.

 

Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών, μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Δράμας οφείλουν να υποβάλουν:

  1. Λογαριασμό κοινής ωφέλειας ΔΕΚΟ (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο στο όνομά τους (π.χ. Ε1), από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
  2. Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα.

 

Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς, εκτός και αν υπάρχει δικαστική απόφαση επιμέλειας από έναν γονέα, την οποία οφείλει να υποβάλει συνημμένα με την αίτησή του.

 

Όσοι είναι γονείς ή κηδεμόνες δύο υποψηφίων (π.χ. διδύμων) πρέπει να κάνουν δύο ξεχωριστές αιτήσεις.

 

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αίτησης, το Σχολείο εντός δύο εργάσιμων ημερών θα αποστείλει στους γονείς ή κηδεμόνες επιβεβαίωση και αριθμό πρωτοκόλλου, μαζί με την αίτησή τους, στο e-mail που έχουν δηλώσει.

Αν, όμως, δε λάβουν απάντηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα της αίτησής τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Σχολείο στο 2521028191.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε: