Πρόσκλησης για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) περιόδου Μαΐου 2022

Διαβάστε περισσότερα:

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητων βαθμολογητων