Πρόσκληση υποψήφιων ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 2022-2023

Δείτε περισσότερα:

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών