Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Δείτε περισσότερα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ_ΑΙΤΗΣΕΙΣ

6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ_Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής_Εισαγωγική