Πρόσκληση συμμετοχής στο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τίτλο “Enhancing language education in cross-border vocational education”, 7-8 Φεβρουαρίου 2023

Δείτε περισσότερα:

Polzin_Haumann_WS_7-8Feb2023_nomination form

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ENHANCING LANG EDUC IN CROSS-BORDER VOC EDUC-7-8 FEBR 2023