Πρόσκληση σε ενημερωτικές-επιμορφωτικές δράσεις από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δράμας

Δείτε τα σχετικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (3)