ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΔΕ ΑΜΘ

Δείτε περισσότερα:

11527_28-9-2022_ΨΠΜΙ46ΜΤΛΗ-ΙΘΚ