Πρόσκληση εκπαιδευτικών ειδικών προσόντων για απόσπαση στα ΓΑΚ

Δείτε τα σχετικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΑΚ