Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπ/κων πε,δε, δ/θμιας εκκλ/κης & μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ της Ειδ. Αγωγης 2021-2022

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο: