Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντού/τριας καθώς και για αποσπάσεις σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Δείτε περισσότερα:

Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντού τριας καθώς και για αποσπάσεις σε θέσεις διοικητ

91Υ9ΟΞΛΔ-ΛΗΒ_ΑΝΑΚ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΙΕΥΘ_2024

ΨΖΤ3ΟΞΛΔ-ΖΨΚ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_ΙΑΝ 2024