Προκήρυξη για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2023Β

Προκήρυξη για ΚΠΓ περιόδου 2023Β

Πίνακας περιοχών εξέτασης

Προδιαγραφές_Β_Περιόδου

Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_2023B -2-

Ενημερωτικό Έντυπο για το ΚΠΓ_2023Β

Πίνακας Ειδική περίπτωση – Διευκολύνσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, Συντονιστές, Βοηθοί Συντονιστές, Εξεταστικά Κέντρα, Επόπτες και Ομάδες Επιτηρητών