Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2023

Δ Τ Προκήρυξης εξετ_2023Α

Προκήρυξη 2023Α_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023Α

Πίνακας Ειδική περίπτωση – Διευκολύνσεις

Περιοχές Εξέτασης 2023Α

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2023Α_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

KPG_Manual_Candidate_2023

Προδιαγραφές_2023A