Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Κέρκυρας

ΕΝΕΕΓΥΛ Δράμας – Προκήρυξη Εκπαιδευτικής Επίσκεψης ΚΠΕ Κέρκυρας