Πίνακας λειτουργικών κενών Δ.Δ.Ε. Δράμας

Δείτε εδώ τον πίνακα:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ