Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας- Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ψηφιακό Σχολείο)