Παραλαβή Πιστοποιητικών εξεταστικής περιόδου Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 2022Β.

Από σήμερα 06.6.2023 μπορείτε να παραλαμβάνετε τα Πιστοποιητικά ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου 2022Β, από το γραφείο 225, 2ος όροφος, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, στο Διοικητήριο.

Τα πιστοποιητικά θα επιδίδονται στους ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως, με πιστοποίηση ταυτοπροσωπίας, ή στους νόμιμους κηδεμόνες τους (εφόσον είναι ανήλικοι ) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το “γνήσιο της υπογραφής” , ως ο νόμος ορίζει, αφού υπογράψουν στην αντίστοιχη θέση της κατάστασης επιτυχόντων δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους.