Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Καινοτομίας

Η δήλωση συμμετοχής  γίνεται στο παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου

https://inventivestudents.uom.gr/δήλωση-συμμετοχής/

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού

https://inventivestudents.uom.gr

Διαβάστε περισσότερα:

Οδηγίες Συμμετοχής

Εμείς καινοτομούμε_ενημέρωση σχολείων