Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023

Δείτε περισσότερα:

6Υ7Τ46ΝΚΠΔ-Λ7Λ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΕΠΑΛ