Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Εξεταστικής Περιόδου 2023Α

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Εξεταστικής Περιόδου 2023Α