Ανακοινώσεις - Νέα
 • Παναγιωτίδου Αναστασία

  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
  Αγγλικής Γλώσσας – ΠΕ06

 • Αντιγόνη Ζήση

  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
  Οικονομίας – ΠΕ80

 • Καράογλου Γεώργιος

  Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
  Φυσικών Επιστημών – ΠΕ04.01

 • Γραφείο 232
 • Τηλ.: 2521351232