ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ ΕΤΟΥΣ 2022

ΧΩΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Διαβάστε πεισσότερα:

DOC190522-19052022113638