Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) και των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού

Δείτε περισσότερα:

Οδηγίες για διδασκαλία και διαχείριση της ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (το διδάσκονται οι μαθητές

ΣΥΝ1_114296_ΜΑΘ_Γ_ΓΕΛ_ΓΕΝ_ΠΑΙΔΕΙΑΣ_2022_23

ΣΥΝ2_114296_ΜΑΘ_Γ_ΓΕΛ_ΠΡΟΣ_2022_23