ΝΕΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Διαβάστε περισσότερα:

ΠΥΜ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_3ος 2022

Yp_Dilwsi__K.E.ΠΕ.A (1)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΚΕΠΕΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1)

ΨΕ8Ζ46ΜΤΛΗ-ΞΜΑ