Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 2022

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών 2022