Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «ST3Dm2021-2022 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης»

Διαβάστε περισσότερα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ST3dM2022 (1)

Μαθ Διαγ ST3Dm2021-2022 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύ

St3dM22-Ανακοίνωση Συνεδρίου2022