Μαθητικός διαγωνισμός με τίτλο: «Πανελλήνιοι Αγώνες Ρητορικής στην Αγγλική Γλώσσα 2024 (Forensics)»

Δείτε τα σχετικά:

ΕΞΕ – 21684 – 2024 – Έγκριση διεξαγωής πανελλήνιων αγώνων (002)