Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεμάτων